گروه - گرایش مقطع پایان‌نامه عنوان استاد راهنما استاد مشاور نام محقق سال تحصیلی
معارف انسان شناختی قرآن کارشناسی ارشد تأثیر شاکله بر رفتار انسان از منظر قرآن کریم حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد نقیب زاده حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر مرادعلی شور گشتی سید حسین موسوی کانی 1401
معارف انسان شناختی قرآن کارشناسی ارشد راهکارهای تقویت حسن ظن به خدا از دیدگاه قرآن حجت الاسلام و المسلمین دکتر اسمعیل سلطانی حجت‌ الاسلام‌ والمسلمین دکتر محمدرضا امین علیرضا خوشحال 1398
معارف انسان شناختی قرآن کارشناسی ارشد نقش رفتارهاي اجتماعي انسان در نعمت هاي دنيوي از ديدگاه قرآن کريم حجت‌ الاسلام‌ والمسلمین دکتر محمدرضا امین حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد باقریان خوزانی محمد حسینخانی 1398
تفسیر و علوم قرآن کارشناسی ارشد روش های نفوذ فرهنگی دشمن در جامعه اسلامی از منظر قرآن حجت الاسلام و المسلمين دکتر مهدي ابوطالبي حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد نقیب زاده سید روح الله حسینی علی آباد 1396
معارف انسان شناختی قرآن کارشناسی ارشد عوامل شکوفایی فطرت الهی در انسان از دیدگاه قرآن کریم (عوامل بینشی و گرایشی) حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد نقیب زاده حجت الاسلام و المسلمین دکتر اسمعیل سلطانی سید علی اکبر حسینی 1398
معارف انسان شناختی قرآن کارشناسی ارشد نیاز انسان به ولی خدا از دیدگاه قرآن با تأکید بر تفسیر المیزان حجت الاسلام و المسلمین جعفر انواری حجت الاسلام و المسلمين دکتر مجيد شمس کلاهی هادی فیاضی 1398
معارف انسان شناختی قرآن کارشناسی ارشد نقش معادباوری در کمال انسان از دیدگاه قرآن حجت الاسلام و المسلمین دکتر امیررضا اشرفی حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی اوسط باقری سید مهدیار محمودی 1399
تفسیر و علوم قرآن کارشناسی ارشد حج از دیدگاه قرآن آیت الله محمود رجبی حجت الاسلام و المسلمین دکتر حجتی ناصر شکریان امیری 1377
تفسیر و علوم قرآن کارشناسی ارشد شرک در قرآن آیت الله محمدهادی معرفت ... اسدالله جمشیدی 1373
تفسیر و علوم قرآن کارشناسی ارشد احکام جنگ و جهاد در قرآن آیت الله رضا استادی آیت الله محمود رجبی احمد طاهری نیا 1372
تفسیر و علوم قرآن کارشناسی ارشد پژوهشی پیرامون "تقلید در عقاید از دیدگاه قرآن کریم" آیت الله محمدهادی معرفت آیت الله محمود رجبی سید ولی الله موسوی 1373
تفسیر و علوم قرآن کارشناسی ارشد نگرشی بر جنگهای صدر اسلام از دیدگاه قرآن حجت الاسلام و المسلمین محمد ابراهیمی ... علی جعفرزاده 1373
تفسیر و علوم قرآن کارشناسی ارشد سیمای امر به معروف و نهی از منکر در قرآن حجت الاسلام و المسلمین ابوالقاسم وافی یزدی آیت الله محمود رجبی حسن زارع خورمیزی 1373
تفسیر و علوم قرآن کارشناسی ارشد آرامش و فشار روانی در قرآن حجت الاسلام و المسلمین سید محمد غروی دکتر محمدکاظم عاطف وحید سید اسحاق حسینی کوهساری 1378
تفسیر و علوم قرآن کارشناسی ارشد آرامش و فشار روانی در قرآن حجت الاسلام و المسلمین سید محمد غروی دکتر محمدکاظم عاطف وحید سید اسحاق حسینی کوهساری 1378
تفسیر و علوم قرآن کارشناسی ارشد آرامش و فشار روانی در قرآن حجت الاسلام و المسلمین سید محمد غروی دکتر محمدکاظم عاطف وحید سید اسحاق حسینی کوهساری 1378
تفسیر و علوم قرآن کارشناسی ارشد آرامش و فشار روانی در قرآن حجت الاسلام و المسلمین سید محمد غروی دکتر محمدکاظم عاطف وحید سید اسحاق حسینی کوهساری 1378
تفسیر و علوم قرآن کارشناسی ارشد آرامش و فشار روانی در قرآن حجت الاسلام و المسلمین سید محمد غروی دکتر محمدکاظم عاطف وحید سید اسحاق حسینی کوهساری 1378
تفسیر و علوم قرآن کارشناسی ارشد آرامش و فشار روانی در قرآن حجت الاسلام و المسلمین سید محمد غروی دکتر محمدکاظم عاطف وحید سید اسحاق حسینی کوهساری 1378
تفسیر و علوم قرآن کارشناسی ارشد مشترکات ادیان ابراهیمی از دیدگاه قرآن آیت الله محمدهادی معرفت حجت الاسلام و المسلمین حسین توفیقی اکبر فهیمی 1378

صفحه‌ها