طرح های پژوهشی گروه تفسیر

 

گروه تاکنون پنج طرح کلان پژوهشي داشته است که برخی از بخش های آن پروژه­ها اجرا شده و بخشی دیگر در حال اجراست:

  1. «زن در انديشه اسلامي»- طرح دارای 4 بخش بود که  3 بخش آن پایان یافته است.
  2. «معجم موضوعي قرآن کریم» -طرح دارای 9 بخش بود که 3 بخش آن پایان یافته و 2 بخش آن در دست انجام است.
  3. «بازنگري دروس معارف قرآن استاد مصباح یزدی (ره)» - طرح دارای 12 بخش بود که 7 بخش آن پایان یافته و بخش 5 آن در دست انجام است.
  4. «تصنیف موضوعي  الميزان»- طرح دارای 33 بخش است و همه آن در دست انجام است.
  5. «مبانی تفسیر قرآن کریم» بخش  اول- طرح دارای 9 قسمت دارد که  همه آن  ها در دست انجام است.

 

طرح‌هاي پژوهشي در حال اجرای گروه تفسیر و علوم قرآن

 

ردیف

محقق

طرح پژوهشی

1

حمید آریان

درس نامه جامعه و تاريخ در قرآن

2

حمید آریان

          تحقيق و تدوين مباحث جامعه و تاريخ در قرآن استاد مصباح

3

امیررضا اشرفی

تفسير عملي قرآن كريم

4

محمدرضا امین

عوامل مؤثر بر گرايش‌هاي انسان از منظر قرآن

5

جعفر انواری

دوين و نگارش مبحث «صفات الهي» از مجموعه «درس گفتارهاي آيت الله مصباح يزدي در سال 1354»

6

علی اوسط باقری

نیازهای انسان در قرآن

7

اسدالله جمشیدی

سرشت انسان در روایات

8

محمود رجبی و همکاران

مباني تفسير قرآن كريم (مباني مربوط به فهم متن)

9

اسمعیل سلطانی بیرامی

          بررسي آيات موهم اختلاف و تناقض

10

مجید شمس کلاهی

نظام حاكم بر مسائل بُعد بينشي انسان در قرآن كريم

11

احمد طاهری نیا

حجاب قانوني از منظر قرآن

12

احمد طاهری نیا

فلسفه و نظام حقوقی اسلام (بازنگری مجموعه دروس معارف قرآن آیت الله مصباح یزدی (ره))

13

غلامعلی عزیزی کیا

مباني فهم حديث

14

علي‌محمد قاسمي

معجم موضوعي قرآن كريم (راه و راهنماشناسي)

15

محمد نقیب زاده

          سرشت مشترك انسان در قرآن

16

سيدروح الله حسيني علي آباد

ريشه ها و تيشه هاي نفوذ

17

محسن کریمی قدوسی

فرايند دستيابي به ملكه‌ي تقوا از ديدگاه قرآن كريم

18

سید محمدصادق موسوی نسب و همکاران

انسان‌شناسي (بازنگري مجموعه كتب آموزشي معارف قرآن حضرت استاد مصباح يزدي)