همایش های گروه تفسیر

 

ردیف

نام عنوان

سخنرانان

زمان

مکان

 

1

نرم افزار جامع معجم موضوعی قران كریم

(بخش معاد-زندگی جاوید)

محمدتقی مصباح یزدی

محمود رجبی

علی محمد قاسمی

1387

قم، موسسه امام خمینی(ره)

2

نقش حدیث در تفسیر قرآن کریم

غلامعلی عزیزی‌كیا

احمد عابدی

غلامرضا فیاضی

1388

قم، موسسه امام خمینی(ره)

3

نقش حدیث در تفسیر قرآن (2)

محمدتقی مصباح یزدی

محمود رجبی

1389

قم، موسسه امام خمینی(ره)

4

ضرورت تبیین دروس معارف قرآن

محمدتقی مصباح یزدی

محمود رجبی

علی اكبر میرسپاه

1389

قم، موسسه امام خمینی(ره)

5

الهیات در تفسیر المیزان

محمدتقی مصباح یزدی

حسین ممدوحی

محمود رجبی

1389

قم، موسسه امام خمینی(ره)

6

جایگاه قرآن در منظومه معرفت دینی

محمدتقی مصباح یزدی

حمید آریان

علی اوسط باقری

1390

قم، موسسه امام خمینی(ره)

7

مبانی و روش تفسیری علامه طباطبایی (ره)

محمدتقی مصباح یزدی

رضا استادی

محمود رجبی

1391

قم، موسسه امام خمینی(ره)

8

نقش پیش‌دانسته‌های مفسر در تفسیر از دیدگاه علامه طباطبایی

(سلسله نشست‌های همایش ملی

 مبانی و روش تفسیری علامه طباطبایی) 

محمود رجبی،

علی‌اکبر بابایی،

امیررضا اشرفی

1391

قم، موسسه امام خمینی(ره)

9

قلمرو معارف و مسائل قرآن کریم و نقش آن

 در تفسیر از منظر علامه طباطبایی

(از سلسله نشست‌های همایش ملی

مبانی و روش تفسیری علامه طباطبایی) 

حمید آریان، مصطفی کریمی، محمدعلی رضایی اصفهانی، اسماعیل سلطانی

1391

قم، موسسه امام خمینی(ره)

10

استقلال قرآن در بیان و نقش آن

در تفسیر از دیدگاه علامه طباطبایی

(سلسله نشست‌های همایش ملی

مبانی و روش تفسیری علامه طباطبایی) 

غلامعلی عزیزی کیا، امیررضا اشرفی،

محمد اسعدی،

مهدی رستم‌نژاد

1391

قم، موسسه امام خمینی(ره)

11

نقش عقل و نقل در تفسیر المیزان از دیدگاه علامه طباطبایی

(اولین پیش همایش بین‌المللی

اندیشه‌های علامه طباطبایی در تفسیر المیزان)

غلامعلی عزیزی کیا، محمد عشایری منفرد،

یعقوب جعفری

 میزگرد:

غلامعلی عزیزی کیا، محمود رجبی، غلامرضا فیاضی، سیدیدالله یزدان پناه

1392

قم، موسسه امام خمینی(ره)

12

تبیین و تحلیل روش‌های علامه طباطبایی

در تفسیر المیزان

(دومین پیش همایش بین‌المللی

 اندیشه‌های علامه طباطبایی در تفسیر المیزان)

محمود رجبی، عبدالهادی مسعودی

1392

تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

13

زن در اندیشه علامه طباطبایی (ره)

(سومین پیش همایش بین‌المللی

 اندیشه‌های علامه طباطبایی در تفسیر المیزان)

محمدرضا زیبایی نژاد،، سهیلا جلالی،

 فتیحه فتاحی زاده

میزگرد:

 ایزدی، زیبایی نژاد، علایی رحمانی، وثوقی

1393

تهران،

دانشگاه الزهراء

14

روش تفسیر قرآن به قرآن علامه طباطبایی(ره)

(چهارمین پیش همایش بین‌المللی

 اندیشه‌های علامه طباطبایی در تفسیر المیزان)

یوسفی مقدم

میزگرد:

علی مدبری اسلامی، علی اکبر بابایی،

حسن رمضانی،

سعید بهمنی

1393

قم ،

پژوهشگاه فرهنگ و

اندیشه اسلامی

15

روش تفسیر قرآن به قرآن علامه طباطبایی(ره)

(پنجمین پیش همایش بین‌المللی

 اندیشه‌های علامه طباطبایی در تفسیر المیزان)

محمود رجبی،

محمد عابدی، عبدالکریم بهجت پور

1393

در قم ، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

16

علوم انسانی در المیزان

(ششمین پیش همایش بین‌المللی

اندیشه‌های علامه طباطبایی در تفسیر المیزان)

...

1393

اصفهان،

جامعه المصطفی العالمیه

17

زوایای پنهان کاربرد علوم و معارف قرآن و حدیث

در تفسیر المیزان

(هفتمین پیش همایش بین‌المللی

 اندیشه‌های علامه طباطبایی در تفسیر المیزان)

محمد علی مهدوی­راد، حسن نقی زاده محمدحسین الهی­زاده

میزگرد: جواد ایروانی، محمود رجبی،

حسن نقی زاده، محمدعلی مهدوی راد، محمد حسین الهی­زاده

1393

مشهد ،

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

18

نبوت در المیزان

(هشتمین پیش همایش بین‌المللی

 اندیشه‌های علامه طباطبایی در تفسیر المیزان)

محمود رجبی

 میزگرد: سلمان پور، محمود رجبی،

 قاسم کاکایی،

سعید رحیمیان،

علی محمد ساجدی

1393

شیراز،

 دانشگاه علوم

و معارف

قرآن کریم

19

علوم انسانی در المیزان؛ انسان شناسی، عرفان و اخلاق

(نهمین پیش همایش بین‌المللی

 اندیشه‌های علامه طباطبایی در تفسیر المیزان)

سیدحسن مصطفوی، احمد پاکتچی،

مهدی ایزدی،

محمود رجبی

میزگرد: مصلایی پور، رجبی، پاکتچی، ایزدی، نقویان، کریمی

1393

تهران،

دانشگاه

امام صادق

علیه السلام

20

الانسان فی المیزان

(دهمین پیش همایش بین‌المللی

 اندیشه‌های علامه طباطبایی در تفسیر المیزان

محمود رجبی،

 عباس کعبی،

 امیررضا اشرفی،

 علی جابر،

ابراهیم بدوی،

حسن بدران

1393

لبنان، بیروت،

«معهد المعارف الحکمیة للدراسات الدینیة و الفلسفیة»

21

علوم انسانی در المیزان، علوم تربیتی، مدیریت، علوم سیاسی

(یازدهمین پیش همایش بین‌المللی

 اندیشه‌های علامه طباطبایی در تفسیر المیزان)

امیدی، رستم نژاد، لطفی، بناری

1393

 قم،

مجتمع آموزش عالی امام خمینی (ره) جامعة المصطفی العالمیة

22

رویکرد علامه طباطبایی به حدیث

(دوازدهمین پیش همایش بین‌المللی

 اندیشه‌های علامه طباطبایی در تفسیر المیزان)

محمدکاظم طباطبایی،

اسداله جمشیدی

میزگرد: محمود رجبی، علی مهدوی راد، عبدالهادی مسعودی

1393

قم، دار الحدیث

23

سبک زندگی در اندیشه علامه طباطبایی در تفسیر المیزان

(سیزدهمین پیش همایش بین‌المللی

 اندیشه‌های علامه طباطبایی در تفسیر المیزان)

محمود رجبی و دیگران

1393

تبریز،

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

24

حکمت سیاسی اجتماعی علامه طباطبایی

(چهاردهمین  پیش همایش بین‌المللی

 اندیشه‌های علامه طباطبایی در تفسیر المیزان)

احمد یزدانی مقدم، علیرضا صدرا، مرتضی یوسفی راد

1393

 قم،

موسسه امام خمینی (ره)

25

اندیشه‌های علامه طباطبایی در المیزان

محمدتقی مصباح یزدی

محمد مهدی آصفی

احمد واعظی

1393

قم،

موسسه امام خمینی (ره)