انتشار کتاب «مبانی تفسیر موضوعی»

كتاب «مبانی تفسیر موضوعی»  توسط پژوهشگر ارجمند حجت‌الاسلام والمسلمين مصطفی کریمی زیر نظر حضرت آیت الله رجبی نگارش يافته و در 272 صفحه  توسط انتشارات سمت با همکاری انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)  در سال 1402 منتشر شده است.

 

معرفی کتاب

قرآن کریم کامل‌ترین راهنماى الهی برای انسان‏‌هاست. رهیابی به کمال و تعالی و درمان دردهای مادی و معنوی با قرآن کریم، تنها در سایه عمل به دیدگاه‌های آن امکان دارد. دیدگاه‌های قرآن کریم با روش صحیح، یعنی تفسیر موضوعی و نظریه‌پردازی قرآنی استخراج می‌شود. با تفسیر موضوعی در صورتی می‌توان به این مهم دستیافت که بر مبانی درست استوار باشد. در این اثر با هدف زمینه‌سازی برای شکل‌گیری فرایند صحیح تفسیر موضوعی و تولید نظریه‌های قرآنی، مبانی تفسیر موضوعی بررسی می‌شود. این مبانی عبارت‌اند از: مبانی مربوط به ماهیت تفسیر موضوعی، امکان تفسیر موضوعی، اعتبار تفسیر موضوعی، کمال و غنای تفسیر موضوعی.

کتاب حاضر برای دانشـجویان رشته الهیات (علوم قرآن و حدیث ـ تفسیر) در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی درس «مبانی موضوعی قرآن» به ارزش 2 واحد تدوین شده است و همچنین برای دروس «مبانی و روش‌های تفسیر قرآن» و «روش تفسیر قرآن» هرکدام به ارزش 2 واحد در همین مقطع قابل استفاده می‌باشد. امید است که علاوه بر جامعة دانشگاهی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.