متون و منابع دروس گروه تفسیر

لیست دروس اختصاصی کارشناسی معارف اسلامی و علوم قرآن

ردیف

نام درس

واحد

محتوا و منبع آموزشی

1

علوم قرآني 1

2

کتاب فلسفه و تاریخچه دانش علوم قرآن/ علی اوسط باقری

2

علوم قرآني ـ2

2

کتاب وحی شناسی / مصطفی کریمی

3

علوم قرآني ـ3

2

اعجاز قرآن / محمود رجبی

4

حديث شناسي

2

درسنامه ی فهم حدیث/ عبدالهادی مسعودی

5

اعجاز از نظر متكلمين

2

درآمدی بر دانش مفردات قرآن/ سید محمود طیب حسینی

6

كاربرد ادبيات در تفسير

2

نقش علوم ادبی در تفسیر قرآن/ احمد طاهری نیا،

7

متن خواني عربي جديد

2

النصوص القرآنیه المعاصره/ علی فتحی

8

زبان تخصصي 1

2

متون انتخابی از مقالات دائرة المعارف قرآن کریم لیدن، توسط استاد

9

تاريخ قرآن 1

2

قرآن در آیینه ی تاریخ/ جعفر انواری (نیمه اول)

10

مباحث جديد علوم قرآني

2

تفسیر عملی/  امیررضا اشرفی

11

تاريخ تفسير قرآن

2

تفسیر در گذر تاریخ/ جعفر انواری

12

مباني تفسير قرآن

2

مبانی تفسیر قرآن/ مصطفی کریمی

13

تاريخ قرآن 2

2

قرآن در آیینه ی تاریخ،/ جعفر انواری (نیمه دوم)

14

روش شناسي تفسير قرآن

2

مراحل و مهارت های تفسیر/ امیررضا اشرفی

15

كاربرد علوم بلاغي در تفسير

2

کاربرد علوم بلاغی در تفسیر قرآن/محمد نقیب زاده،

16

تاريخ حديث و مكاتب و حوزه هاي حديثي

2

تاریخ حدیث / اسدالله جمشیدی

17

كاربرد تاريخ عصر نزول در تفسير قرآن

2

تاریخ اسلام از منظر  قرآن/ یعقوب جعفری

18

 تفسير قران 1-1

2

تفسیر صافی (آیات 40 تا 60 سوره بقره) و کنزالدقایق (آیات 60 تا 70 سوره بقره)

19

 تفسير قران 2-1

2

تفسیر روح المعانی سوره انسان

20

تفسير قران 3-1

2

تفسیر المیزان ( از ابتدای سوره حمد تا آیه 29 سوره بقره، بجز مبحث اعجاز)

21

زبان تخصصي 2

2

متون انتخابی از مقالات دائرة المعارف قرآن کریم لیدن، توسط استاد

22

تفسير قرآن1-2

2

تفسیر کشاف (آیات 71 تا 123 سوره بقره)

23

 تفسير قرآن2-2

2

تفسیر مجمع البیان ( آیات 135 تا 160 سوره بقره)

24

تفسير قرآن3-2

2

تفسیر المیزان و تفسیر فخر رازی بصورت تطبیقی (آیات 30 تا 39 سوره بقره)


 
 
 
 
 

لیست دروس تخصصی کارشناسی ارشد علوم قرآنی گرایش تفسیر موضوعی انسان شناسی

 

ردیف

نام درس

واحد کل

محتوای آموزشی

1

مباني و روش هاي تحقيق درحديث

2

بررسی نظریه های تفسیر قرآن

2

مباني و روش هاي تحقيق درقرآن

2

کارگاه سطح 2 (پایان نامه نویسی)

3

معنا شناسي واژه هاي قرآني

1

-

4

بررسي تطبيقي قرآن و عهدين

2

کارگاه سطح 2 (پایان نامه نویسی)

5

خاور شناسان و پژوهش هاي قرآني

2

آشنایی با علم روانشناسی

6

زبان دين

3

کارگاه سطح1 (مقاله نویسی)

7

مباني و روش هاي تفسير موضوعي

2

مباني و روش هاي تفسير موضوعي1

8

فقه قرآن

2

روش تفسیر قرآن

9

روش تحقيق در علوم قرآني

1

کارگاه سطح1 (مقاله نویسی)

10

زبان تخصصي 1

2

-

11

زبان تخصصي 2

2

-

12

تفسير قرآن 1

2

مبانی و روش تفسیر موضوعی(2)

12

تفسير قرآن 2

2

تفسیر موضوعی(1)؛ آفرینش انسان

13

تفسير قرآن 3

2

تفسیر موضوعی(2)؛ أبعاد وجودی انسان

14

تفسير قرآن 4

4

 تفسیر موضوعی(3)؛ نیازهای انسان

/ تفسیر موضوعی(4)؛ جایگاه انسان در نظام آفرینش

15

علوم قرآن 1

2

تفسیر موضوعی(5)؛ طبیعت و سرشت انسان

16

علوم قرآن 2

2

تفسیر موضوعی(6)؛ مبادی اختیار

17

علوم قرآن 3

2

تفسیر موضوعی(7)؛ کمال نهایی انسان

18

مباني و روش تفسير 1

2

مبانی تفسیر (1)

19

مباني و روش تفسير 2

2

مبانی تفسیر (2)

20

مفردات و اعلام قران

2

معارف روان شناختی قرآن

21

بررسي ترجمه قرآن

2

دانش انسان شناسی

22

پايان نامه

4

-


 

 

لیست دروس دکتري علوم قرآن و حدیث گرایش تفسیر موضوعی انسان شناسی

 

ردیف

عنوان درس

نوع درس

محتوای آموزشی

تعداد واحد

1

گرامر تافل*

پیش نیاز داخلی

تافل

2

2

واژگان تافل*

پیش نیاز داخلی

تافل

2

3

خواندن و درك مفاهيم تافل*

پیش نیاز داخلی

تافل

2

4

مهارت نوشتاري دانشگاهي*

پیش نیاز داخلی

زبان انگلیسی عمومی

2

5

زبان تخصصي1

پیش نیاز داخلی

زبان انگلیسی تخصصی

2

6

زبان تخصصي3

پیش نیاز داخلی

زبان انگلیسی تخصصی

2

7

زبان تخصصي1/2

پیش نیاز داخلی

زبان انگلیسی تخصصی

2

8

زبان تخصصي2/2

پیش نیاز داخلی

زبان انگلیسی تخصصی

2

9

رساله

اختصاصي

 

18

10

تفسير استدلالي قرآن كريم

اختصاصي

آفرینش انسان

2

11

تفسير تطبيقي قرآن كريم

اختصاصي

جایگاه انسان در نظام آفرینش

2

12

اعجاز قرآن كريم

اختصاصي

ابعاد وجودی انسان (و نیازهای او)

2

13

نقد قراءات

اختصاصي

طبیعت و سرشت انسان

2

14

جوامع حديثي

اختصاصي

اختیار و آزادی انسان (و مسئولیت او)

2

15

احاديث موضوعه

اختصاصي

مبادی اختیار انسان(1)؛ شناخت و قدرت

2

16

علم رجال تطبيقي

اختصاصي

مبادی اختیار انسان(2)؛ گرایش ها (امیال)

2

17

تحقيق در ترجمه قرآن كريم

اختياري

کمال نهایی انسان

2

18

نقد و تحقيق مكاتب تفسيري

اختياري

رابطه دنیا و آخرت

2