جلسه دفاع رساله دکتری با موضوع مدیریت میل جنسی از منظر قرآن کریم

جلسه دفاع رساله دکتری با موضوع شیوه مدیریت میل جنسی از منظر قرآن کریم


✅ دانش پژوه : حجت الاسلام آقای علی رهید

✅ استاد راهنما: حجت الاسلام آقای دکتر محمد_نقیب زاده

✅ استاد مشاور : حجت الاسلام آقای دکتر هادی رزاقی

✅ اساتید داور:
        حجت الاسلام  دکتر  رضا مهکام
        حجت الاسلام دکتر غلامعلی عزیزی کیا
        حجت الاسلام دکتر سید_محمود_طیب_حسینی

زمان:  شنبه 1402/08/06   ساعت 7 صبح

مکان: پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی (ره) - طبقه منفی یک - سالن دفاعیه